so sanh 3 hệ thống điện măt trời

So sánh các hệ thống điện mặt trời

Bảng so sánh các hệ thống điện năng lượng mặt trời hiện nay về cấu hình, hiệu quả, giá thành đầu tư ban đầu, tải tiêu thụ, thời gian hòa vốn, chi phí di trì, tính ổn định của hệ thống.

so sanh 3 hệ thống điện măt trời

Hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam tồn tại 3 hệ thống điện năng lượng mặt trời.

1. Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập.

2. Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới.

3, Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới có dự trữ (Hybrid)

Hệ thống Hệ thống điện NLMT Độc lập. Hệ thống điện NLMT  hòa lưới. Hệ thống điện NLMT  Hybrid
Cấu hình – Tấm Pin PV.

– Bộ hòa lưới.

– Bộ kích điện.

– Ac Quy lưu trữ.

-Tấm pin PV.

– Bộ hòa lưới.

 

– Tấm Pin PV.

– Bộ hòa lưới tích hợp.

– Acquy lưu trữ.

Hiệu quả Thấp Cao Trung bình
Giá thành đầu tư Trung bình  Thấp Cao
Tải tiêu thụ Thấp  Cao Trung bình
Thơi gian hoàn vốn Trung bình Thấp Cao
Chi phí bảo trì Trung bình Thấp Cao
Tính ổn định của hệ thống. Thấp Cao Trung bình

Vì vậy so với thời điểm hiện nay, việc đầu tư lắp đặt điện mặt trời hòa lưới là tối ưu nhất cả về chi phí và hiệu suất.

Bảng so sanh 3 hệ thống điện măt trời

Bảng so sanh 3 hệ thống điện mặt trời

Xem thêm: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống điện mặt trời

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply